Dane firmy

Adres dostawy

Aby przyspieszyć proces weryfikacji konta można dodatkowo załączyć skan dokumentu
potwierdzającego związek z branżą kosmetyki profesjonalnej, np:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej salonu kosmetycznego/spa
- zaświadczenie ukończenia szkoły kosmetycznej

Certyfikat GREEN PEEL®

Dodatkowe informacje